Den Haag – ‘Het is lariekoek om te veronderstellen dat Wsw’ers en Wajongers terecht kunnen in het reguliere bedrijfsleven’, zegt Arend Jansen, voorzitter van de CDA basisgroep sociale zekerheid.

‘Het is een doekje voor het bloeden. Het is heel hard om te zeggen, maar werkgevers zitten gewoon niet op deze mensen te wachten, zeker niet als ze uit een uitkeringssituatie komen.’

De basisgroep wil dat CDA-raadsleden hun invloed uitoefenen door hun gemeentelijke afgevaardigden op te roepen tijdens het VNG-congres tegen het bestuursakkoord te stemmen. Het congres wordt gehouden op 7 en 8 juni.
Het kabinet-Rutte wil de instroom van nieuwe Wsw’ers en Wajongers beperken en de uitstroom naar regulier werk fors stimuleren. De nieuwe Wet werken naar vermogen (WWNV) moet het mogelijk maken dat mensen die nu nog een uitkering hebben aan de slag gaan.
Door de maatregel zijn er straks honderdduizenden mensen, die buiten de boot vallen. Die zijn dan aangewezen op een minimale bijstandsuitkering.
Het Rijk stelt weliswaar 400 miljoen euro beschikbaar voor herstructurering. Dat geld kan door gemeenten worden gebruikt voor extra training, professionele begeleiding en flexibiliteit. “Maar dit bedrag is niet voldoende om de problemen op te lossen”, zegt Jansen.
Woensdag 8 juni wordt een spannende dag. Dan stemt de VNG over het bestuursakkoord.