Amstelveen – Peter Verdaasdonk heeft als interim-manager flink de bezem gehaald door de haperende organisatie van het Sportbedrijf Amstelveen. En met succes. ‘Over een half jaar zit m’n werk erop en kan ik met gerust hart plaatsmaken voor een nieuwe directeur.’

Verdaasdonk trof bij zijn komst in maart 2017 een problematische sfeer aan bij het bedrijf: veel arbeidsconflicten, veel onrust, geen richting. Er was een ziektepercentage van 21 procent. Ook was er geen duidelijkheid over hoe het verder moest. ‘Daarnaast waren de contacten tussen gemeente en sportbedrijf niet goed meer met name omdat het Sportbedrijf haperend in de werkrelatie functioneerde’, zegt Verdaasdonk.

Deal met gemeente
Nog voor de zomer kwam Verdaasdonk in hechte samenwerking met de belangrijkste stakeholders met een nieuw plan, dat werd omarmd door de gemeenteraad. Om de zaak weer op de rit te krijgen werd in het kader van dit Herstructureringsplan een overeenkomst gesloten. Het Sportbedrijf kreeg 1,25 miljoen euro voor personeel gerelateerde kosten, extra adviezen en aanschaf nieuwe systemen om  de verouderde financiële- en personeelsadministratie te moderniseren en de ICT op de schop te nemen en voor interim-management.

Verdaasdonk: ‘Uiteraard heeft de gemeente een aantal verplichtingen aan die 1,25 miljoen gekoppeld. Volkomen terecht uiteraard. Zo was de afspraak dat er in het eerste kwartaal van 2018 een exacte verantwoording zou plaatsvinden van de uitgegeven gelden. Dat zijn we nu aan het voorbereiden. Sommige onderdelen hebben een wat langere doorlooptijd nodig om in de organisatie ingebed te raken. Maar alles is wel ingezet, uitgevoerd en financieel doorgerekend.’

Resultaat
Maar vooral het resultaat telt. Verdaasdonk:  “Alle arbeidsconflicten zijn uit de wereld. Enkele dossiers zijn gerechtelijke dossiers geworden. Die zijn allemaal afgehandeld. Het ziekteverzuim is terug van 21 procent naar 8,8 procent. Alleen dat al maakt een groot verschil om onze doelstellingen te realiseren.”

Veel maatregelen zijn volgens Verdaasdonk al uitgevoerd of ingezet. “Maar die hebben wel een doorlooptijd. In het zwembad hebben we een nieuw rooster, lessysteem en HRM systeem ingevoerd. Daar zitten nog een aantal kinderziektes in. We gaan die in dit eerste kwartaal van 2018 eruit halen.”

Nieuwe marktcombinaties
Verdaasdonk ziet mogelijkheden voor nieuwe marktcombinaties. “Qua tarieven hebben we ons natuurlijk te houden aan de afspraken die we maken met de gemeente. We hebben een maatschappelijke functie en een beleidskader waar we rekening mee moeten houden. Maar we hebben wel de vrijheid om nieuwe dingen te ontwikkelen.”

Daarnaast is er vanaf 1 januari 2018 ruim een half miljoen euro op jaarbasis subsidie minder beschikbaar.  Verdaasdonk: ‘Dat geeft wel druk op de balans tussen uitgavenen inkomsten. Naast nieuwe inkomsten kijken we ook naar een meer kostendekkende exploitatie. Dat betekent zuiniger werken maar ook meer vragen voor producten en diensten. Wij gaan graag zo zorgvuldig mogelijk om met dit gemeenschapsgeld, uw en mijn belastingbijdrage. In april beginnen we bijvoorbeeld met de beweegbus, een soort sportzaal van de toekomst. We stallen die sportspullen uit. Daar zit een sportinstructeur bij en die gaat met de bezoekers aan de gang.”

Nieuwe mogelijkheden
Het Sportbedrijf kijkt ook naar nieuwe mogelijkheden om geld te genereren. Verdaasdonk: ‘Je moet dan vooral denken aan sportstimulering in combinatie met andere instellingen. We gaan samenwerken met sponsors en partners. De eerste contracten met ondernemersvereniging Amstelveen zijn al getekend.’

Verdaasdonk heeft een holistische opvatting van sport. ‘Sport verbindt, het heeft een maatschappelijke functie. Ik zoek daarom ook de verbinding met zorg en welzijn, met onderwijs en met cultuur.’

Nog veel werk te doen
Amstelveen profileert zich nadrukkelijk als een sportstad. Op sportgebied is er voldoende te doen. Verdaasdonk: ‘De gemeente heeft een actief beleid, wat wij mede helpen uitvoeren. Maar nog steeds is veertig procent van de Amstelveners te dik. Een groot deel geeft aan dat men zich psychisch nog niet helemaal wel bevindt. Er zijn nog heel veel problemen: 25 procent van de schooljeugd beweegt te weinig. Om nog maar te zwijgen over roken, alcohol en drugs.’

Ondanks het feit dat Amstelveen het relatief gezien goed doet, is er voor het Sportbedrijf nog heel wat werk aan de winkel. ‘Sport moet prioriteit van het beleid blijven. We moeten niet alleen aandacht hebben voor topsport, maar ook voor breedtesport. We moeten zorgen dat zoveel mogelijk mensen in de gemeente op een manier gaat bewegen die bij hen past.’

Zwemonderwijs
Eén van de prioriteiten is het zwemonderwijs. ‘In ons waterrijke land willen we dat iedereen kan zwemmen. Zwemmen draagt ook bij aan sociale contacten en levert een belangrijke bijdrage aan de volksgezondheid. Gezonde mensen leveren op termijn een besparing op van de kosten voor gezondheidszorg.’

Verdaasdonk vindt het hard nodig dat er een nieuw zwembad wordt gebouwd. Het huidige zwembad is alweer 25 jaar oud. ‘We denken aan een multifunctionele voorziening die onze holistische visie op de rol van sport en bewegen in de hele samenleving gestalte geeft.  Niet alleen een zwembad, maar veel breder dan dat.’

Verdaasdonk: ‘Heel belangrijk naast concept en inhoudelijke realisering hiervan  is de kwaliteit van de faciliteiten en de geboden service: word je vriendelijk ontvangen als je binnenkomt?, weet je wat je moet doen?, word je goed begeleid?’. Niet alleen de service aan de kassa of de service van de zweminstructeur moet goed zijn. Ook het eten moet goed zijn. Is er gezonde voedingslijn aanwezig in plaats van de frietjes en kroketjes?’

Dick Aanen, februari 2018