Politicoloog Dick Aanen doet naar het Israëldebat in Nederland. In zijn ‘Israël Project’ is hij op zoek naar Nederlanders en Nederlandse organisaties die een speciale band hebben met de staat of het volk van Israël of juist met de Palestijnen en vanuit dat vertrekpunt een vastomlijnde mening over het Israëlisch-Palestijnse conflict hebben.

Aanleiding
De aanleiding om het onderzoek nu te doen heeft alles te maken met de herdenking in 2017 van de Zesdaagse Oorlog in 1967: een heel belangrijk keerpunt in de jonge Israëlische geschiedenis. Israël boekte een grote overwinning op de Arabische staten, maar vanaf die datum startte ook de sterk betwiste bezetting van de Palestijnse gebieden.

Brede pallet
Aanen brengt het rijke pallet in beeld van organisaties, lobbygroepen, kerken en individuele personen die zich in Nederland positioneren in het Israëldebat. Wat is hun stellingname, hun voorgeschiedenis, hun strategie en op welke wijze heeft het denken over Israël bij deze organisaties zich ontwikkeld in de afgelopen 50 jaar? En verder: hoe radicaal of genuanceerd zijn de meningen van deze organisaties of personen en in hoeverre staan ze open voor feiten of andermans meningen.

Joodse organisaaties
In het onderzoek is uiteraard aandacht voor het grote aantal Joodse en Palestijnse organisaties, die Nederland rijk is, zoals bijvoorbeeld het CIDI, CIJO, het NIW, Arza (organisatie van liberale joden), FNZ, stichting Hachsjarah en Alijah, Irgoen Olei Holland en ter linker zijde de stichting Een Ander Joods Geluid, maar ook het Nederlands Palestina Komitee. 

Christelijke organisaties
Daarnaast wordt gekeken hoe kerken, christelijke partijen en christelijke (vredes- en lobby-)organisaties zich positioneren in het Israël-debat. Hoe is het debat over het Israëlisch-Palestijnse conflict in de Protestantse Kerk Nederland en binnen de Rooms-Katholieke Kerk gestructureerd en geïnstitutionaliseerd en hoe heeft denken over Israël en het Israëlisch-Palestijnse conflict in de afgelopen 50 jaar ontwikkeld. Op welke manier is het standpunt verwoord in de kerkorde en hoe heeft het standpunt zich ontwikkeld?

Vredesorganisaties
Ook organisaties als Pax Christi, IKV, Christenen voor Israël, de Messiasbelijdende Gemeenschap, Nes Ammim komen nadrukkelijk aan bod. Uiteraard worden ook christelijke media, met name Trouw, Reformatorisch Dagblad (RD), Nederlands Dagblad (ND), Katholiek Nieuwsblad, Evangelische Omroep (EO) en in mindere mate Groot Nieuws Radio en de Reformatorische Omroep onder de loep genomen. Verder wordt in het onderzoek gekeken naar het grote aantal websites gericht op Israël en het Israëlisch-Palestijnse conflict gerichte websites.

 

Biografie
Dick Aanen werd in 1959 geboren in Ottoland. Hij studeerde in de jaren tachtig politicologie aan de Evangelische School voor Journalistiek en vervolgens politicologie (met accent op internationale betrekkingen en communicatiewetenschappen) aan de Vrije Universiteit.

Aanen is al bijna dertig jaar actief bij een regionale krant. Daarnaast deed hij veel freelance klussen, met een speciale interesse voor waterveiligheid en ruimtelijk-economische en bestuurlijke ontwikkeling. Aanen werkte mee aan drie boeken: ‘Onder de Hemel de Polder’ (1999) ‘Polderportretten’ (2005) en ‘Ons Indië, Gorcumse herinneringen’ (2012). Aanen won in 2012 samen met collega André Bijl de Prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek voor een zevendelige serie onder de titel ‘Vergeet mij niet, 50 jaar Molukkers in Nederland.’

Dick Aanen heeft een christelijke achtergrond en is kerkelijk meelevend (PKN). Hij bracht vier keer een bezoek aan Israël, voor het laatst in de zomer van 2015 tijdens een journalistenreis georganiseerd door het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël (CIDI).