Amsterdam – De Hongaarse kunstenaar en docent Gyula Somos exposeert van 7 t/m 28 november 2015 in het gebouw van de Wackers Academie (Wackerszaal) in Amsterdam. 

De expositie ‘Gyula Somos & His Choice’  is een selectie uit zijn eigen werk en uit werk van door hem gekozen alumni van deze kunstenaarsopleiding: Trudie Aanen Jansen, Lennaart Allan, Sietske Hellema, Annette Koek, Stevens Rutgers, Anton Shirkin en Gregorio Vallejo.

Gyula Somos (6 maart 1960, Boedepest) groeide op in een Hongaarse kunstenaarsfamilie. Hij genoot zijn opleiding aan de befaamde Hongaarse Academie voor Beeldende Kunsten. Sinds 1987 woont en werkt hij regelmatig in Nederland. Sinds 1990 is hij drie maanden per jaar docent op de Ruudt Wackers Academie in Amsterdam. Hij gaf daar onder andere lessen anatomie, modeltekenen, perspectief en compositieleer.

Spiritueel realist
Somos is overtuigd katholiek en noemt zichzelf een spiritueel realist. De materiële realiteit is voor hem slechts een schijnwereld waarachter een spirituele werkelijkheid schuilgaat. Zijn vroege, expressieve stijl wordt gaandeweg steeds meer gecombineerd met een precieze realistische manier van werken.

Johannes de Doper
Het geloof zit diep bij de Hongaar. Somos’ Bijbelse voorbeeld is Johannes de Doper, de wegbereider van Christus. ‘Ik voel me ook een wegbereider. Het moderne leven is doorspekt van ongeloof en oppervlakkigheid. De maatschappij is door en door antichristelijk. De ware christelijke waarden zijn verwaarloosd. We leven in een samenleving van overvloed, waarin het zicht op wat echt mooi is vertroebelt. In de middeleeuwen was het leven doorweven van het geloof. Dat mis ik nu wel eens. Ik zie het als mijn taak om daar iets aan te doen.’

Gebroken voorwerpen
Somos: ‘Ik ben niet katholiek opgevoed, maar heb daar zelf voor gekozen. In heel veel van mijn werken gebruik ik voorwerpen die verwijzen naar Bijbelse verhalen of naar de vleeswording en het offer van Christus.  In m’n stillevens verschijnen vaak gebroken voorwerpen, voorwerpen met een geschiedenis. Ze weerspiegelen zeer goed onze tijd, onze wereld, die uit elkaar lijkt te vallen, omdat er geen bindmiddel, geen geloof meer te vinden is. De christelijke lading voor mijn schilderijen komen ongewild door. Het voelt als een heel sterke innerlijke drang, waaraan ik moet toegeven. Ik kan gewoon niet anders.’

Actualiteit
De afgelopen jaren verbeeldt Somos in zijn schilderijen steeds vaker zijn visie op de actualiteit. Als achtergrond gebruikt hij artikelen of foto’s uit kranten. De ene keer reageert hij op niet mis te verstane manier op een column van Arnon Grunberg. In een recent schilderij haakt hij in op de stroom. Als achtergrond gebruikt hij in dat geval artikelen of foto’s uit kranten.

Wackers Academie
Somos is al 25 jaar lang een vertrouwd gezicht op de De Wackers Academie,  een particulier opleidingsinstituut voor figuratief tekenen, schilderen en beeldhouwen. In de opleiding wordt veel aandacht besteed aan ambachtelijke basisvaardigheden.

“ Ik vind het heel belangrijk dat studenten goed leren observeren, dat ze inzicht krijgen in de verhoudingen in het lichaam en dat ze leren hoe spieren veranderen bij bepaalde bewegingen.  Pas als iemand in staat is om naar de waarneming te schilderen, kan hij de stap maken naar schilderen uit het hoofd.’

Leerlingen
Somos is een vakman, die veel eist van zijn leerlingen. ‘Soms zitten er echt talenten tussen. Vaak zie je leerlingen echt opbloeien en groeien in hun vakmanschap. Het gebeurt ook regelmatig dat ze mij wisten te verrassen en zelfs dat ze mij wisten te inspireren. Dan ging ik een richting op waar ik niet eerder aan had gedacht.’

Opening
De expositie ‘Gyula Somos & His Choice’ wordt op zaterdag 7 november om 16.00 uur geopend door Robert Lemm. Hij is auteur, historicus en hispanist.

Presentatie dichtbundel
Op 14 november zal bij de Wackers Academie de dichtbundel ‘Gerrit Achterberg, Holen in de nacht’ worden gepresenteerd. De gedichten zijn ook naar het Hongaars vertaald en voorzien van twintig illustraties door Gyula Somos. Het eerste exemplaar wordt uitgereikt aan gastspreker Toine Moerbeek, kunstenaar en publicist.

Lezingen
Gedurende de expositie verzorgt Gyula Somos een drietal lezingen:
– Op woensdag 18 november vertelt de kunstenaar over het ontstaan van het schilderij AION, van de eerste schets tot de voltooiing. Aanvang 14.00 uur;
– Op zondag 22 november is er een lezing over het ongeboren Jezuskind in de kunst, 15.00 uur;
– Op woensdag 25 november verzorgt Somos een lezing over zijn muurschilderingen, 14.00 uur.

De feestelijke afsluiting van de overzichtsexpositie is op zaterdag 28 november, vanaf 17.00 uur.

De expositie is te bezichtigen op maandag en dinsdag van 9.00 tot 17.00 uur, op woensdag van 9.00 tot 12.30 uur, op donderdag van 9.00 tot 12.30 uur en op vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur. In het weekend volgend afspraak (Gyula Somos: 06-49785598).

De Wackers Academie is gevestigd aan de Eerste Helmersstraat 217 in Amsterdam.